ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை - பாடல் 2 - வையத்து வாழ்வீர்காள் ! / AANDAL ARULIYA THIRUPPAAVAI - PAADAL 2

 

மார்கழி - சிறப்புப் பதிவு 

ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவை 

பாடல் - 2 . வையத்து வாழ்வீர்காள் 

விளக்கம் - பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி 
Post a Comment

0 Comments