மார்கழி 14 ஆம் நாள் - மாணிக்கவாசகரின் திருவெம்பாவை - பாடல் 14 / MARKAZHI DAY 14 - MANIKKAVASAKARIN THIRUVEMPAAVAI - PADAL - 14

 

மார்கழிக் கொண்டாட்டம் 

14 ஆம் நாள்

மாணிக்க வாசகரின் திருவெம்பாவை 

பாடல் - 14

விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்


Post a Comment

0 Comments