12 ஆம் வகுப்பு - இயற்பியல் - திருச்சி மாவட்டம் - முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு - நவம்பர் 2021 / 12th PHYSICS - TRICHY - FIRST MUDTERM TEST - NOVEMBER - 2021-

 

12 ஆம் வகுப்பு - இயற்பியல்

முதல் இடைப்பருவத் தேர்வு 

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்Post a Comment

0 Comments