மார்கழி 12 ஆம் நாள் - ஆண்டாளின் திருப்பாவை - பாடல் 12 / MARKAZHI - DAY 12 - ANDALIN THIRUPPAAVAI - PADAL - 12

 


மார்கழிக் கொண்டாட்டம் 

12 ஆம் நாள்

ஆண்டாள் நாச்சியார் அருளிய திருப்பாவை

பாடல் -  12 ,  ...

விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்
Post a Comment

0 Comments