மார்கழி 1 - மாணிக்க வாசக சுவாமிகள் அருளிய திருவெம்பாவை - பாசுரம் 1 - THIRUVEMPAAVAI - PAASURAM 1 - MANIKKAVASAKARமார்கழி - 1

மாணிக்க வாசக சுவாமிகள் அருளிய
திருவெம்பாவை - பாசுரம் - 1
விளக்கம் 

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்


 

Post a Comment

0 Comments