12 ஆம் வகுப்பு - இயற்பியல் -கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் - அலகுத்தேர்வு - ( அலகு 1, 2 ) - 2021 - 2022 / 12th - PHYSICS - UNIT TEST - 1 - KALLAKURICHI - 2021 -2022

 

பள்ளிக்கல்வித்துறை - 

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்

12 ஆம் வகுப்பு - இயற்பியல்

அலகுத்தேர்வு - 1 ( அலகு 1 , 2 ) 2021 - 2022

Post a Comment

0 Comments