இதயம் மலர சில கவிதைகள் - தமிழ் மொழி / மரம் /இதயம் / TAMIL KAVITHAIKAL - TREE - HEART

 

                            கவிதை                              

                       தமிழ் மொழி  !    

அழகிய மொழி தமிழ் மொழி !                           ஆன்றோன் வகுத்த மொழி !                            இவ்வையத்தின் தொன்மை மொழி !           ஈடில்லா தன்மை வாய்ந்த மொழி !                 உலகம் போற்றும் மொழி !                                   ஊக்கம் கொடுக்கும் மொழி !                         எல்லா மொழியிலும் சிறந்த மொழி !          ஏற்றமுடன் இருக்கும் மொழி  !                      ஐயம் பல நீக்கும் மொழி  !                              ஒன்றே சிறந்ததென காட்டும் மொழி  !         ஓங்கி உயர்ந்து  நிற்கும்  மொழி !                ஔடதமாய் என்றும் இருக்கும் மொழி  !     அஃதே நிலைத்து நிற்கும் மொழி  !                       தமிழ் மொழி  !                    

  வாழ்க ! வளர்க  ! தமிழ் மொழி  !            

                          ---------                                  

                             மரம் 

இறைவன்   நமக்கு கொடுத்த வரம்  !        மரம் நடுவதில்  நீட்டவேண்டும் நம் கரம் !   மரம் இருந்தால்  தாழ்வதில்லை நம் சிரம் மரம் வளர்த்தால் பூமியில் உயரும் ஈரம்  !    அதனால் உலகில் உயரும் நம் தரம் !            மரம் நமக்கு ஆவதில்லை என்றும் பாரம் !   இதைப் புரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் நமக்கு வரும் நல்ல நேரம்           


இதயம்                

கருவில் தோன்றும்              

முதல் உறுப்பு   இதயம் !                                  உண்மை அன்பு                    மறைந்திருக்கும் இடம் இதயம் !                     ஏமாற்றுவதில்     உட்படுவதும்                   இதயம்  !                              

எளிதில் ஏமாறுவதும்        

அசட்டை பண்ணப்படுவதும்  இதயம்  !     இவ்வுலகில் இரக்கம்   வாழ்கிறது என்றால்       அதற்கு காரணம்    இதயம்  !      மனிதனுக்கு வலிமையான எண்ணத்தைக் கொடுப்பதும்                   இதயம் !                           

பிடிவாதத்தில் குழந்தையாக 

மாறுவதும்    இதயம்  !                              நினைவுகளைத் தேக்கிவைத்து                   அவ்வப்போது அசைபோடும் இடம்  இதயம்  !                                

உலகின் எல்லா காரணிக்கும் மூலமா இருப்பது     இதயம்  !                                அன்பான இதயத்தைக்       கண்டுபிடிக்கும் இதயம்        விலைமதிப்பற்ற                 இதயம்  !     

 மரணம் என்னும் காலதேவன்                    அழைக்கும் போது        செயலிழக்கும்             முதல் உறுப்பு  இதயம் !          

கவிஞர்.வே.விசுவாசம் தேன்மொழி,                        தலைமை ஆசிரியர்             ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி               முக்கரம்பாக்கம்                    கும்மிடிப்பூண்டி ஒன்றியம்                             திருவள்ளூர் மாவட்டம்.

****************  ****************   **********

                          

Post a Comment

0 Comments