12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் - பகுதி 4 - இயங்கலைத் தேர்வு / 12th TAMIL - PUTHTHAAKKAP PAYIRCHIK KATTAKAM - PART 4 - ONLINE TEST

 

Post a Comment

2 Comments

  1. இந்த வழிமுறைகள் நல்ல பயன் உள்ள தாக இருக்கு, இந்த செயல் முறையை தொடங்கிய ஆசான் அவர்களுக்கு மாணவர்கள் சார்பாக நன்றி பல.

    ReplyDelete