நல்லாசிரியர் என்பவர் யார் ? செப்டம்பர் 5 ன் சிறப்புகள் என்னென்ன ? ஆசிரியரின் கடமைகள் என்ன ? / SEPTEMBER 5 - IMPORTANT NEWS - GREEN TAMIL .IN

 


      செப்டம்பர் 5 , ஆசிரியர் தினம் 

டாக்டர். இராதா கிருஷ்ணன் பிறந்த நாள்

செப்டம்பர் 5 ன் சிறப்புகள் என்னென்ன ?

நல்லாசிரியர் என்பவர் யார் ? 

சிறப்புரை வழங்குகிறார் , 

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி ஐயா அவர்கள். 

முதுகலைத் தமிழாசிரியர் , தலைமை ஆசிரியர் ( பணி நிறைவு ) 

காட்சிப் பதிவைப் பாருங்கள்.

கருத்துகளைக் கூறுங்கள்.
Post a Comment

0 Comments