ஆறாம் வகுப்பு - தமிழ் - இயல் 2 - பயிற்சித்தாள் 6 - கவிதைப்பேழை - காணி நிலம் / 6 TAMIL - WORKSHEET 6 - QUESTION & ANSWER


ஆறாம் வகுப்பு - தமிழ் 

இயல் - 2 

பயிற்சித்தாள் - 6 

கவிதைப்பேழை - காணி நிலம்


*************   ***************  ************


1 ) காணி நிலம் வேண்டும்' என்னும் தொடரில், 'காணி' என்பது எதனைக் குறிக்கும் என்பதைப் பின்வரும் தொடர்களிலிருந்து எடுத்தெழுதுக.

அ) நிலத்தின் வகையைக் குறிக்கும் சொல்

ஆ) நிலத்தின் பெயரைக் குறிக்கும் சொல்

இ) நில அளவைக் குறிக்கும் சொல்

ஈ ) நிலத்தைக் குறிக்கும் சொல்

விடை: இ ) நில அளவைக் குறிக்கும் சொல் 

2. 'காணி நிலம் வேண்டும்' எனப் பாரதியார் யாரிடம் வேண்டுகிறார் என்பதற்குச் சரியான விடையை எடுத்தெழுதுக.

அ) பராசக்தி

ஆ) இலட்சுமி

இ) சரஸ்வதி

ஈ )  காளி

விடை: அ. பராசக்தி

3. பொருத்துக.

                                                            விடை

அ) மாளிகை    - கட்டித்தர வேண்டும்

ஆ) தென்னை மரம் - பக்கத்திலே வேண்டும்

இ) கத்தும் குயிலோசை - காதில்பட வேண்டும்

ஈ ) சித்தம் மகிழ்ந்திடவே - இளம் தென்றல் வர வேண்டும்


4. சரியான விடையத் தெரிவுசெய்க.

பாரதியார். தன் வீட்டருகே எத்தனை தென்னை மரங்கள் வேண்டுமென்றார்?

அ) எட்டு. பத்து

ஆ) பத்து, பன்னிரண்டு

இ ) பன்னிரண்டு , பதினாறு

ஈ) பதினாறு, பதினெட்டு

விடை: ஆ. பத்து, பன்னிரண்டு

5. 'குயிலோசை' என்னும் சொல்லின் பிரிக்கப்பட்ட வடிவத்தைத் தெரிவுசெய்க.

அ) குயி+லோசை

ஆ) குயிலோ +சை

(இ) குயில் + ஓசை

ஈ ) கு+யிலோசை

விடை: இ ) குயில் +ஒசை

6. பத்தியைப் படித்து வினாவிற்கு விடையளிக்க.

"காணி அளவு நிலம் வேண்டும். அங்கு ஒரு மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும்.
அழகான தூண்களையும் தூய நிறமுடைய மாடங்களையும் அது கொண்டிருக்க வேண்டும். நல்ல நீரையுடைய கிணறும் அங்கே இருக்க வேண்டும். இளநீரும் கீற்றும்
தரும் தென்னைமரங்கள் வேண்டும்".

வினா

மாளிகை எவ்வாறு அமைய வேண்டுமெனப் பாரதியார் கேட்கிறார்?

                 விடை: அழகான தூண்களையும், தூய நிறமுடைய மாடங்களையும்
உடைய மாளிகை அமைய வேண்டுமெனப் பாரதியார் கேட்கிறார்.

7. கீழ்க்காணும் பாடலில் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றிவந்துள்ள (எதுகை) சொற்களை எடுத்து எழுதுக.

"கத்துங் குயிலோசை - சற்றேவந்து
காதில் படவேணும் - எந்தன்
சித்தம் மகிழ்ந்திடவே - நன்றாய் இளம்
தென்றல் வரவேணும்"

விடை: கத்துங் - சித்தம் = த் - எதுகை

8 ) மரங்களின் பெயர்களையும்
உங்கள் வீட்டைச் சுற்றி அமைந்துள்ள
எண்ணிக்கையையும் பட்டியலிடுக.

விடை:

1 ) தென்னை மரங்கள் - 5
2 )  கொய்யா மரம் -1
3 ) வாழை மரம் - 3
4- மாமரம் - 1
5 வேப்பமரம் - 3

9. வினாக்களுக்கு விடையளி.

அ) பாரதியார் இருபதாம் 
நூற்றாண்டின் இணையற்ற கவிஞர் ஆவார்.

விடை: இருபதாம்

ஆ) பாரதியாருக்குப் 'பாரதி' என்ற பட்டம். யாரால் வழங்கப்பட்டது?

விடை: எட்டயபுரம் மன்னரால் 'பாரதி' என்றபட்டம் பாரதிக்கு வழங்கப்பட்டது.


இ) பாரதியார் இயற்றிய நூல்கள் யாவை?

விடை :
1. பாஞ்சாலி சபதம்
2.கண்ணன் பாட்டு
3 . குயில் பாட்டு

10. 'காணிநிலம் வேண்டும்' எனப் பாரதியார் கேட்பது போன்று, நீ வேண்டுவனவற்றைப் பட்டியலிடுக.

விடை:

* மரங்கள் நிறைந்த இடத்தில் வீடு.
* அருகே நீரோடை
* வீட்டருகே விளையாட்டு மைதானம்
* விளையாடுவதற்கு செல்லப் பிராணிகள்
* பழங்கள் நிறைந்த மரங்கள்

************   *************   ***************


மேலே உள்ள வினாக்களின் விடைகளை இனிமையான விளக்கத்துடன் கீழே உள்ள காட்சிப் பதிவில் கண்டு மகிழலாம்.


**************   *************   ***********


வாழ்த்துகள் நண்பர்களே ! 
பார்த்ததற்கும் , பகிர்ந்ததற்கும் நன்றி !

மு.மகேந்திர பாபு , தமிழாசிரியர் , மதுரை.

உங்கள் வாட்சாப் குழுவில் 97861 41410 என்ற எண்ணை இணைத்து அனைவரும் பயன்பெறச்செய்யலாம் ஆசிரிய நண்பர்களே !

**********************    *********************


GREEN TAMIL  - You Tube - 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான தமிழ்ப்பாடங்கள் எளிய , இனிய        காட்சிப்பதிவுடன் பெரும்புலவர் திரு.மு.சன்னாசி ஐயா அவர்களின் விளக்கத்தில் கண்டு மகிழலாம்.


திங்கள் தோறும் பெரிய புராணம் பக்தித் தொடர் .

சனி  தோறும் நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்

ஞாயிறு தோறும் தமிழ் இலக்கணம்.

மற்றநாட்களில் தினமும்

 கம்பராமாயணம் உரைத்தொடர்.

சிலப்பதிகாரம் மூன்று காண்டங்களும் வரிக்கு வரி விளக்கத்துடன் காட்சிப்பதிவாகக் காணலாம் .


TNPSC GROUP- II & IV & VAO தேர்வுப் பகுதிகள்

PG - TRB  - தமிழ் பாடத்திட்டப் பகுதிகள்

UPSC - IAS - தமிழ் பாடத்திட்டப் பகுதிகள் 

என அனைத்துக் காட்சிப் பதிவுகளையும் GREEN TAMIL - You Tube ல் கண்டு மகிழலாம்

GREENTAMIL.IN -. 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான பயிற்சித்தாள் & வினா , விடைகளைப் படித்து மகிழலாம்.

*********  ************* ***************

Post a Comment

0 Comments