12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - சிவகங்கை மாவட்டம் - ஜூன் - 2021 / 12 TAMIL QUESTION SECOND REVISION - SIVAGANGAI - JUNE - 2021

 


12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் 

இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு 

சிவகங்கை மாவட்டம்

05 - 06 - 2021 பக்கம் எண் - 2 


பக்கம் எண் - 3
பக்கம் எண் - 4

பக்கம் எண் - 5 
வாழ்த்துகள் மாணவ நண்பர்களே !

Post a Comment

0 Comments