ஏழாம் வகுப்பு - கணக்கு - பருவம் 1 - அலகு 4 - நேர் மற்றும் எதிர்விகிதங்கள் - பயிற்சித்தாள் 5 / 7 MATHS WORKSHEET 5

 

ஏழாம் வகுப்பு - கணக்கு

பருவம் : 1

அலகு - 4 -நேர் மற்றும் எதிர்விகிதங்கள் 

பயிற்சித்தாள் - 5***************** ******************

பக்கம் : 1
பக்கம் : 2


பக்கம் : 3


****************  *********************
திங்கள் தோறும் பெரிய புராணம் பக்தித் தொடர் .

சனி  தோறும் நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்

ஞாயிறு தோறும் தமிழ் இலக்கணம்.

மற்றநாட்களில் தினமும்

 கம்பராமாயணம் உரைத்தொடர்.

சிலப்பதிகாரம் மூன்று காண்டங்களும் வரிக்கு வரி விளக்கத்துடன் காட்சிப்பதிவாகக் காணலாம் .


TNPSC GROUP- II & IV & VAO தேர்வுப் பகுதிகள்

PG - TRB  - தமிழ் பாடத்திட்டப் பகுதிகள்

UPSC - IAS - தமிழ் பாடத்திட்டப் பகுதிகள் 

என அனைத்துக் காட்சிப் பதிவுகளையும் GREEN TAMIL - You Tube ல் கண்டு மகிழலாம்

GREENTAMIL.IN -. 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான பயிற்சித்தாள் & வினா , விடைகளைப் படித்து மகிழலாம்.

*************************     *****************

Post a Comment

0 Comments