ஏழாம் வகுப்பு - கணக்கு - பருவம் 1 - பயிற்சித்தாள் 4 - அலகு 3 - இயற்கணிதம் - வினா &,விடை / 7 MATHS WORKSHEET 4 - QUESTION & ANSWER

ஏழாம் வகுப்பு -  கணக்கு

பருவம்  - 1 

அலகு - 3 , இயற்கணிதம்

பயிற்சித்தாள் - 4

வினக்களும் , விடைகளும்.************************   *******************

பக்கம் : 1பக்கம் : 2
பக்கம்  : 3
பக்கம் : 4
வாழ்த்துகள் மாணவர்களே ! வீட்டில் இருந்தே நமது கணிதப் பாடங்களைக் கவனமுடன் கற்போம். தங்களது நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள். நன்றி. 

***********************   ******************


GREEN TAMIL  - You Tube - 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான தமிழ்ப்பாடங்கள் எளிய , இனிய காட்சிப்பதிவுடன் பெரும்புலவர் திரு.மு.சன்னாசி ஐயா அவர்களின் விளக்கத்தில் கண்டு மகிழலாம்.


திங்கள் தோறும் பெரிய புராணம் பக்தித் தொடர் .

சனி  தோறும் நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்

ஞாயிறு தோறும் தமிழ் இலக்கணம்.

மற்ற நாட்களில் தினமும் கம்பராமாயணம் 

உரைத்தொடர்.

சிலப்பதிகாரம் மூன்று காண்டங்களும் வரிக்கு வரி விளக்கத்துடன் காட்சிப்பதிவாகக் காணலாம் .


TNPSC GROUP- II & IV & VAO தேர்வுப் பகுதிகள்

PG - TRB  - தமிழ் பாடத்திட்டப் பகுதிகள்

UPSC - IAS - தமிழ் பாடத்திட்டப் பகுதிகள் 

என அனைத்துக் காட்சிப் பதிவுகளையும் GREEN TAMIL - You Tube ல் கண்டு மகிழலாம்

GREENTAMIL.IN -. 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான பயிற்சித்தாள் & வினா , விடைகளைப் படித்து மகிழலாம்.

*************************     ******************

Post a Comment

0 Comments