ஏழாம் வகுப்பு - கணக்கு - பருவம் 1 - அலகு 2 - அளவியல் - பயிற்சித்தாள் 3 / 7 - MATHS - WORKSHEET - 3 - QUESTION & ANSWER

 ஏழாம் வகுப்பு - கணக்கு 

பருவம் - 1

அலகு - 2  - அளவியல்

பயிற்சித்தாள் - 3

வினாக்களும் , விடைகளும்.
***********************  *******************

பக்கம் : 1 பக்கம் : 2பக்கம் : 3
பக்கம் : 4வாழ்த்துகள் மாணவர்களே ! வீட்டில் இருந்தே கணிதப் பாடத்தை இணையத்தின் வழியாக விருப்பத்தோடு படித்து மகிழ்வோம். தங்களுக்கு கிடைத்த இந்தப் பதிவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து , அவர்களும் கணிதப் புத்தகத்தில் உள்ள பயிற்சித் தாள்களை முயற்சி செய்து கற்க உதவுங்கள். 

          நன்றி.

மு.மகேந்திர பாபு , தமிழாசிரியர் , மதுரை - 97861 41410

***************************   ****************


GREEN TAMIL  - You Tube - 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான தமிழ்ப்பாடங்கள் எளிய , இனிய காட்சிப்பதிவுடன் பெரும்புலவர் திரு.மு.சன்னாசி ஐயா அவர்களின் விளக்கத்தில் கண்டு மகிழலாம்.


திங்கள் தோறும் பெரிய புராணம் பக்தித் தொடர் .

சனி  தோறும் நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்

ஞாயிறு தோறும் தமிழ் இலக்கணம்.

மற்ற நாட்களில் தினமும் கம்பராமாயணம் 

உரைத்தொடர்.

சிலப்பதிகாரம் மூன்று காண்டங்களும் வரிக்கு வரி விளக்கத்துடன் காட்சிப்பதிவாகக் காணலாம் .


TNPSC GROUP- II & IV & VAO தேர்வுப் பகுதிகள்

PG - TRB  - தமிழ் பாடத்திட்டப் பகுதிகள்

UPSC - IAS - தமிழ் பாடத்திட்டப் பகுதிகள் 

என அனைத்துக் காட்சிப் பதிவுகளையும் GREEN TAMIL - You Tube ல் கண்டு மகிழலாம்

GREENTAMIL.IN -. 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான பயிற்சித்தாள் & வினா , விடைகளைப் படித்து மகிழலாம்.

*************************     ****************


Post a Comment

0 Comments