வகுப்பு 11 தமிழ் மதிப்பீடு Online தேர்வு - 11th Tamil Online Test

 


 வகுப்பு - 11-  தமிழ் - Online தேர்வு 


வணக்கம் ஆசிரியத் தோழர்களே ! மாணவ நண்பர்களே ! அகவிருள் அகற்றி அறிவொளி பரப்பும் ஆசிரியர்களையும் , அன்புச் செல்வங்களாம் மாணவர்களையும் இணைக்கும் கல்விப்பாலமாக நமது Greentamil.in இணையதளம் இயங்கிவருகிறது. 6 முதல் 12 வகுப்பு வரையிலான அனைத்துப்பாடங்களின் வினா & விடைகளை இங்கே  நீங்கள் பார்த்தும் , படித்தும் , பகிர்ந்தும் மகிழலாம். ஆலோசனைகளையும் பெறலாம். நீங்களும் தரலாம். புலனத்தின் வாயிலாகத் தொடர்பிலும் வரலாம்.


மாணவர்கள் தாங்கள் படித்த பாடப்பகுதிகளை நினைவுபடுத்தும்  விதமாக   ஒவ்வொரு இயல் நிறைவிலும் மாணவர்களின் கற்றல் அடைவுகளைப் பரிசோதிக்கும் வகையில்  Online தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டுச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும்.

மாணவர்களின் படைப்பாற்றல் ஊக்கப்படுத்தப்படும். ஆசிரியர் & மாணவர்களின் தனித்திறன்கள் வீடியோவாக இருப்பின் அதை உலகம் முழுவதிலும் Green Tamil என்ற You Tube மூலமாக வெளிச்சப்படுத்தப்படும் என்பதை மகிழ்வுடன் தெரிவிக்கின்றேன். நன்றி.


மு.மகேந்திர பாபு , தமிழாசிரியர் , மதுரை.

97861 41410

வினாக்களுக்கு விடையளி

I ) கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.

1 ) தன் இனத்தையும் , மொழியையும் பாடாத கவிதை வேரில்லாத மரம் , கூடில்லாத பறவை எனக்கூறியவர் -----

2 ) ஏதிலியாய்க் குருவிகள் எங்கே போயின ? என்ற வரியின் ஆசிரியர் -----

3 ) சிற்றிலக்கியங்கள் ----- வகைப்படும்

4 ) புறநானூற்றில் உள்ள மொத்தப் பாடல்கள் ------

5 ) உணர்ச்சிக்கு மிக அருகில் இருக்கும் மொழி -----

6 ) பேச்சு மொழியும் கவிதை மொழியும் என்ற உரைநடைப் பாடத்தை இயற்றியவர் -----

7 ) ' யானை டாக்டர் ' எழுதிய ஆசிரியர் ------

8 ) சி.சு.செல்லப்பாவின் எந்தப் படைப்பிற்கு சாகித்திய அகாதமி விருது கிடைத்தது ?

9 ) செங்கயல் - இலக்கணக்குறிப்பு -----

10 ) மஞ்ஞையும் கொண்டலும் இலக்கணக்குறிப்பு ------

Post a Comment

0 Comments