ஒன்பதாம் வகுப்பு - தமிழ் - இயல் எட்டு - கற்கண்டு - யாப்பிலக்கணம் - எளிய விளக்கம்

 ஒன்பதாம் வகுப்பு -  தமிழ் - இயல் எட்டு - கற்கண்டு - யாப்பிலக்கணம் -  எளிய விளக்கம் . 

யாப்பிலக்கணம் - யாப்பின் உறுப்புகள் பற்றி விரிவாகவும் , விளக்கமாகவும் இங்கே நாம் காணலாம் . 

ஆக்கம்  -  திரு . செ ,  பன்னீர் செல்வம் ,  தமிழ் ஆசிரியர் , அரக்கோணம் . எழுத்து ,  அசை , சீர் ஓரசை , ஈரசை , மூவசை 
அலகிடுதல் தளை தளை வகைகள் 
 அடி வகைகள் 

அடி வகை விளக்கம் 
தொடை வகைகள் 
 மோனை , எதுகை தொடை இயைபுத் தொடை வாழ்த்துகள்-  மு. மகேந்திர பாபு , தமிழ் ஆசிரியர் , மதுரை - 97861 41410


Post a Comment

0 Comments