12 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - இனிக்கும் இலக்கணம் - அணி - ஏகதேச உருவக அணி - இனிய , எளிய விளக்கம் - திரு.செ.பன்னீர் செல்வம்.

 மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு - பொதுத்தமிழ் - இனிக்கும் இலக்கணம் - அணி - ஏகதேச உருவக அணி.

இயல் - 3 ,  வாழ்வியல் - திருக்குறள்.

அதிகாரம் - 31 , வெகுளாமை  - அணி விளக்கம்.

பார்த்தும் , பகிர்ந்தும் மகிழுங்கள் .
மு.மகேந்திர பாபு , தமிழாசிரியர் , மதுரை.

ஆக்கம். திரு.செ.பன்னீர் செல்வம் , தமிழாசிரியர் , அரக்கோணம்.

 Post a Comment

0 Comments