பேரம்

பேரம்

தெருவெங்கும் சுத்தி , 
நெஞ்சுக்கூட்டிலிருந்து
ஜீவன் எடுத்துக் கத்தி , 
தொண்டைத்தண்ணி வத்தி
தலைச்சுமையோடு 
விற்றுவருகிறாள் கீரையை
கிராமத்துப் பெண்ணொருத்தி .     

நகரத்துப் பெண்கள் கூட்டம் 
பேரம்  பேசத்   தொடங்கியது.
ஐந்து ரூபாய் கீரைக்கட்டை
நான்கு ரூபாய் என   பேச்சுத்திறமையால் 
வாங்கி  சாதனை செய்ததாக 
நினைத்தவர்கள்தான்  ...

பெரும் பெரும் துணிக்கடைகளிலும்,
நகைக்கடைகளிலும் 
அச்சிடப்பட்ட  விலைக்கே 
தன்வாய்மூடி வாங்கிக்கொண்டு
செல்கின்றனர்   பொருட்களை !  

மு.மகேந்திர பாபு  

Post a Comment

0 Comments