மிதி வண்டி

மிதி வண்டி 
கெஞ்சிக் கேட்டும் 
கிட்ட வில்லை எனக்கு .
எவ்வளவு நேரம்தான் 
மேல்மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்க 
பின்னாடியே ஓடிவருவது  ?

கூடப் படிக்கும் நண்பன்தான் .
ஆனாலும் இன்றுதான் 
அவனே ஓட்டிப் பழகுகிறான் ?

கிராமங்களில்  நூறு வீடுகளில் 
ஒன்றிரண்டில்தான் 
மிதி வண்டிகள் இருக்கின்றன .

பணக்கார வீட்டுப் பையன்களின் 
தோழமை என்பதே கடினம் .
மிதி வண்டி வாங்கிப் 
பழக முடியுமா என்ன ? 

வீட்டிற்குப் போகையில் தருவானாம் .
ஓட்டிப் பார்த்தே 
பல கிலோமீட்டர் வந்து விட்டோம் .

ஏதேனும் 
ஒரு நடுகல்லில் கால் வைத்து ஏறி 
இறங்குவதற்கு  மணல் தரையோ ,
அல்லது பின் சென்று 
வண்டியை பிடிக்க வேண்டும் .

கிட்டிப் பெடல்தான் 
பெரும்பாலும் .
வண்டி எடுத்து வருகயில்
பல நிபந்தனைகள் .

நீ விழுந்தாலும் 
வண்டி விழக்கூடாது .
உனக்கு அடிபட்டாலும் 
வண்டிக்கு சேதம் கூடாது .

எல்லாவற்றிற்கும் 
சரியென்று சொல்லி .......

இதோ நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது 
கிரீச் கிரீச் ....என்ற சத்தத்தோடு ..
என்னைப் போல 
மிதி வண்டியும் மூச்சு வாங்குகிறதோ ...?

மு.மகேந்திர பாபு.

Post a Comment

0 Comments