கண்மாய்.

தண்ணீர்  வற்றி ,
                     கண்மாய் அழிந்து ,
                     ஊரெல்லாம்  மகிழ்ச்சியோடு 
                     மீன் பிடித்துக்  கொண்டிருக்கையில் ,
                     கரையில்  கவலையோடு 
                     நின்று  கொண்டிருக்கிறது 
                     ஒற்றைக்  காலில்  கொக்கு .

                                   மு.மகேந்திர  பாபு.

Post a Comment

0 Comments