மார்கழி 25 ஆம் நாள் - மாணிக்கவாசகரின் திருவெம்பாவை - திருப்பள்ளியெழுச்சி - பாடல் 5 / MARKAZHI 25 - MANIKKAVASAKARIN THIRUPPALLIELUCHI - PADAL - 5

 


மார்கழிக் கொண்டாட்டம் 

25 ஆம் நாள்

மாணிக்க வாசகரின் திருவெம்பாவை 

திருப்பள்ளியெழுச்சி - பாடல் - 05 -  விளக்குபவர்

பெரும்புலவர்.திரு.மு.சன்னாசி அவர்கள்
Post a Comment

0 Comments