மரத்தை வெட்டாதே ! (இசைப் பாடல் )

 


மரத்தை வெட்டாதே ! (இசைப் பாடல் )


மரத்தை வெட்டாதே ....மனிதா ! மரத்தை வெட்டாதே !
நீயும் நானும் நல்லாருக்க எல்லாம் தந்திடும் -அந்த
மரத்தை வெட்டாதே ....மனிதா !மரத்தை வெட்டாதே !

அலுத்துக் களைத்து வரும்போது சோர்வை நீக்கிடுமே !
பசியைப் போக்க பிணியைப் போக்க கனியும் தந்திடுமே !
பறவைக் கூட்டம் வந்து செல்ல வீடாய் இருந்திடுமே !
பூக்களைத்தான் பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சி பூக்குமே !
ஒற்றைக் காலில் நின்று கொண்டே ஊரைக் காத்திடுமே !- (எனவே ...)

கோடை வெயில் கொளுத்தும்போது நிழலைத் தேடுவாய்
குளுமை வந்து சேரும்போது நன்றி பாடுவாய்
சாலையோரம் மரங்கள் நட்டினால் பயணம் இனிக்குமே !
வீதி எங்கும் மரங்கள் நட்டினால் வீடு மகிழுமே !
வீதி எங்கும் மரங்கள் நட்டினால் வீடு மகிழுமே ! -(எனவே ...)

ஓசோன் படலம் ஓட்டையாகிப் போவதேனடா ?
உலகம் இப்ப வெப்பமாக ஆவதேனடா ?
கார்காலம் காலம் கடந்தும் பொய்ப்பதேனடா ?
நிலத்தடி நீர் மண்ணுக்குள்ளே இல்லே பாரடா -காரணம்
மரங்கள் இப்ப மண்ணிலே குறைந்து வருதடா ! -( எனவே ......) 


Post a Comment

0 Comments